LacneDomceky.sk

Domov

Bývanie v rodinnom dome má množstvo výhod. Čo však urobiť, aby bolo aj ekonomicky nenáročné, to vŕta v hlave nejednému majiteľovi domu. Riešením sú nízkoenergetické domy, či pasívne domy. Hlavným cieľom nízkoenergetickej výstavby, ako aj renovácie v tomto duchu, je v prvom rade ekonomické hľadisko – energetické úspory pri výstavbe, a predovšetkým pri prevádzke budovy.

Pri novostavbe nízkoenergetického domu sa začína výberom kompaktného stavebného materiálu, ktorý najlepšie zapadá do urbanistického prostredia. Pri zvažovaní, ako stavbu umiestniť na pozemok, sa vychádza z orientácie na svetové strany, z terénnych daností a okolitej vegetácie, ako aj z klimatických podmienok.

1

V záujme vytvárania teplotných zón by ste mali prehodnotiť usporiadanie izieb a na studenej strane objektu vytvoriť tepelný filter z miestností, ktoré si na teplo až tak nepotrpia (napríklad z garáže, zo skladovacích priestorov a zádveria) a zároveň budú zachytávať najväčší nápor chladu. Za touto studenou zónou by mala nasledovať vedľajšia alebo obslužná zóna so schodiskom, šatníkom či priestormi na hygienu, ktorá nadväzuje na hlavné obytné priestory orientované na teplú, v ideálnom prípade južnú stranu. Južnú (akumulačnú) zónu by mali uzatvárať stavebné prvky určené na pasívne využívanie solárnej energie – zimná záhrada alebo veľké zasklené plochy.

Každý dobrý nízkoenergetický dom musí byť poriadne a kvalitne zateplený – cez obvodové murivo, strechu a základy odchádza veľká časť tepla. Investícia do zatepľovacieho systému sa vám určite vráti už v priebehu niekoľkých rokov. Ak však má Váš dom plochú jednoduchú fasádu, určite sa poobzerajte po niektorom zo systémov vonkajšieho zateplenia.

house-home-e1430082778486

Pri zmene starého, energeticky náročného objektu na nízkoenergetický netreba zabúdať ani na suterén a strop najvyššieho podlažia či strechu a podlahu. Cez strop najvyššieho podlažia, respektíve cez strechu uniká 15 až 20 % tepla. Zateplením podlahy podkrovia a podstrešného priestoru vrstvou tepelnej izolácie s hrúbkou 20 cm sa energetické straty únikom zredukujú približne o 100 kWh m2 zateplenej plochy.

Oknám vďačíme za veľa – prepúšťajú slnečné lúče, umožňujú nám kochať sa okolitou prírodou, ale pokiaľ ide o tie staršie, majú svoj podiel viny aj na vysokých účtoch za kúrenie. Najjednoduchším spôsobom, ako sa so starými oknami vyrovnať, je zbaviť sa ich a nahradiť modernou, ale najmä po tepelnoizolačnej stránke kvalitnou náhradou. Samozrejmosťou pri nových oknách by mala byť inštalácia podľa novej normy – s patrotesnými páskami po vnútornom obvode. O kvalitnom kovaní či o dvojitom dorazovom a stredovom tesnení ani nehovoriac.

stavba-nizkoenergeticke-domy-1

Vymenené okná sa v dome bez zateplenej fasády, stropu a podláh môžu stať nepríjemný zdrojom problémov (najmä v nezateplených či zle zateplených domoch a v miestach tepelných mostov). Skoncovali totiž s neustálym prievanom cez netesnosti – ak nemá vnútri vzrásť vlhkosť tak, že sa nám na konštrukciách začne vlhkosť zrážať, musíme vetrať. V zime len raz za čas, ale poriadne.

Znižovať spotrebu energie na vykurovanie a prípravu teplej vody pomáha využívanie slnečnej energie. S pasívnymi solárnymi prvkami treba rátať už pri projekte. Ich úlohou je zachytávať tepelnú slnečnú energiu počas studených mesiacov a, naopak, zabrániť jej prieniku v letnom období. V prípade dobre projektovaného nízkoenergetického domu môže podiel využívanej solárnej energie dosiahnuť 50 až 60 %.

Najpreferovanejším zdrojom tepla je diaľkové vykurovanie, predovšetkým kotolňa na spaľovanie biomasy. Čoraz väčší význam získavajú obnoviteľné zdroje energie – drevo, solárna energia alebo obnoviteľné teplo prostredia využívané pomocou tepelného čerpadla. Novému zdroju tepla by mal byť prispôsobený aj vykurovací systém, najlepšie nízkoteplotný (so vstupnou teplotou maximálne 40 ºC). Konvenčné podlahové vykurovanie nie je pre nízkoenergetické domy najvhodnejšie, a to vzhľadom na veľkú tepelnú zotrvačnosť. Dôležitou súčasťou vykurovacieho systému je regulácia, napríklad aj v podobe termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách. Komplexným riešením je montáž regulačného systému riadeného poveternostnými podmienkami.

stavba-nizkoenergeticke-domy

Nízkoenergetické a pasívne domy sú väčšinou tvarovo veľmi jednoduché, bez zbytočných výklenkov a zalomení, balkónov, arkierov, vikierov a ník. Tvar predstavuje dôležitý činiteľ v posudzovaní energetickej náročnosti domu – čím je tvar domu zložitejší, tým je ochladzovaná plocha v pomere k obstavanému priestoru väčšia, a tým je vyššia aj spotreba energie na vykurovanie.

Obvodový plášť domu, čiže steny, strecha, okná, dvere aj podlahy, by mali mať vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti, ktoré zabezpečia zanedbateľné tepelné straty. Nezateplenou fasádou môže z domu unikať až 35% tepla a kvalitným zateplením domu sa dá znížiť spotreba energie na jeho vykurovanie asi o 50 %.

Nevykašlite sa z úsporných dôvodov na systém vzduchotechniky v nízkoenergetickom dome. Keď sa chystáte investovať do perfektnej izolácie a neprievzdušnosti obvodového plášťa domu, nútené vetranie by malo byť samozrejmosťou. Vetranie oknami je energeticky neefektívne a málo vetraný priestor s dokonale utesneným obvodovým plášťom môže prinášať problémy. Ak dom výpočtovo spĺňa kritériá energeticky pasívneho domu, nerealizovanie vetracieho systému ho posunie na úroveň nízkoenergetického domu. Rovnako pri nízkoenergetickom dome sa nedá zaručiť nízkoenergetický štandard bez vetracieho systému. Správne realizované zariadenie vzduchotechniky zlepšuje aj kvalitu vzduchu, jeho prevádzka je tichá a hygienická. Najefektívnejšie je využitie riadeného vetrania so spätným získavaním tepla.

images-e1430083783436

Je dôležité vedieť, že pri udržiavaní vnútornej teploty na úrovni 20 °C je potreba vykurovacieho tepla najnižšia. Ak zvýšite požiadavku na vnútornú teplotu o jeden stupeň, zvýšite tým potrebu vykurovacieho tepla o 6% a ak chcete mať doma 26 °C, tak počítajte s potrebou tepla vyššou o 500 %.

    Výhody núteného vetrania s rekuperáciou:

  • vždy čerstvý vzduch vo všetkých miestnostiach
  • odvádzanie zápachu
  • odvádzanie nadbytočnej vlhkosti
  • obmedzenie prievanu a nekomfortných výkyvov teplôt, ktoré vznikajú pri vetraní oknami (v zime nepríjemný chlad, najmä na nohy, a v lete prehrievanie priestoru)
  • vylúčenie zbytočného prenikania hluku z vonkajšieho prostredia
  • filtrácia vzduchu, odstránenie alergénov a prachu
  • energetická úspora
  • Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neviete sa rozhodnúť aký typ domu chcete stavať, prípadne chcete urobiť predbežný návrh domu, neváhajte nás kontaktovať na emaile lacnedomceky.sk@gmail.com, či na telefónnom čísle 0902 346 736.